ASBESTVERWIJDERING en AFBRAAKWERKEN

Over asbest

Asbest is een verzamelnaam voor een aantal in de natuur voorkomende mineralen die zijn opgebouwd uit fijne, microscopisch kleine vezels.

 

Er zijn verschillende soorten asbest. De meest voorkomende zijn:

  • chrysotiel (witte asbest)
  • crocidoliet (blauwe asbest)
  • amosiet (bruine asbest).

Asbestvezels kunnen zo fijn zijn dat je ze met het blote oog niet kan zien. Asbest werd tot in de jaren tachtig veel gebruikt in gebouwen en woningen. Het is sterk, slijtvast, isolerend en bovendien goedkoop.

 

Risicovol

Zolang asbest in gebonden toestand verkeert, is het niet schadelijk voor de gezondheid.

 

Als je daarentegen losse asbestvezels inademt, loop je een risico. Blootstelling aan asbest kan leiden tot verschillende ziektes: asbestose, longkanker, mesothelioom, enz.

 

Vaak ontwikkelen deze ziektes zich pas tientallen jaren na de blootstelling en zijn ze niet of nauwelijks te genezen.

 

Door dit grote gezondheidsrisico raden wij u ten zeerste aan om onze professionele hulp in te roepen bij het verwijderen van asbest.

 

Nuttige informatie