Diensten

Libreco is sinds 1990 uw partner op het gebied van professionele asbestverwijdering. Wij leveren hoogwaardige diensten in asbestverwijdering, al dan niet tijdens afbraakwerken.

U bent altijd gegarandeerd van een perfect resultaat, dankzij werkprocessen die zijn gegroeid uit jarenlange ervaring. Hierbij komt onze sterke focus op veiligheid. Wij zijn volledig uitgerust voor zowel kleine opdrachten bij particulieren als voor grote openbare werken.

Wat doen wij?

Eenvoudige handelingen

Eenvoudige handelingen zijn methodes van verwijdering van gebonden asbesthoudend materiaal, waarbij het risico op vrijkomen van asbest in alle gevallen zo beperkt is dat de concentratie van 0,01 vezel per cm³ niet wordt overschreden. Een aantal bekende toepassingen: golfplaten, leien, bloembakken, schoorstenen, vensterdorpels,…

Couveusezak-methode

Het verwijderen van de isolatie rond leidingen die losgebonden asbest bevat, mag uitgevoerd worden d.m.v. de couveusezak-methode indien het werken in open lucht betreft.

Hermetische zone

Het verwijderen van losgebonden asbesthoudende materialen die niet mogen verwijderd worden volgens eenvoudige handelingen of de couveusezak methode, moeten gebeuren volgens de hermetische zone. De hermetische zone dient er voor te zorgen dat niemand buiten deze zone kan blootgesteld worden aan asbestvezels tijdens de asbestverwijderingswerken. Een aantal bekende toepassingen: leidingisolatie in een kelder- of verwarmingsruimte, spuitasbest, asbesthoudend materiaal dat enkel verwijderd kan worden door het te beschadigen, etc…

Calamiteiten

Wij zijn gespecialiseerd in het optreden bij calamiteiten. Onze teams staan 24/24 en 7/7 paraat. Wij treden op bij brand, gebouwen met instortingsgevaar en alle andere dringende oproepen.

Diensten

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x